Create by emdf.pl

 

Vyhlásenie výberového konania na voľné pracovné miesto na pozíciu  pomocného vychovávateľa  v Dome sv. Jozefa – Centre pre deti a rodiny  v Turzovke Dom  sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka           

v  y  h  l  a  s  u  j  e

Výberové konanie číslo: VK č.1/2022

Kraj: Žilinský

Názov pracovnej pozície:  pomocný vychovávateľ

Počet voľných miest: 2

Miesto výkonu práce: Dom  sv. Jozefa – Centrum pre deti a rodiny, Jašíkova 219, 023 54 Turzovka

Predpokladaný termín nástup: 1.1.2023

 

M I E S T A    S Ú    U Ž    O B S A D E N É.