Create by emdf.pl

Modlitba k sv. Jozefovi            

                                                                                                                                     

Svätý Jozef, buď nám otcom,

v srdci svojom vždy milostnom,                                    

daj miestečko prosbám našim

ochraňuj nás časom každým.                                       

Vypros milosť domu nášmu,

stálu svornosť v dobu každú,                                                                 

by sme v láske a pokoji

Bohu vždycky verní boli.

By nás tu vždy čnosť zdobila,

k nebu viedla každá chvíľa.

 

To je dnes tu prosba naša,

čo sa k tebe vrúcne vznáša.

Medzi nami tu ostávaj

vtedy bude vždy u nás raj.

 

Kľúče domu k tebe dáme,

stoj pri nášho domu bráne.

Ochraňuj vždy starostlivo,

čo by duši poškodilo.

 

Skrývaj našich milých i nás

v srdci Pána po každý čas,

nech žijeme v kraji zemskom,

jak ty v dome nazaretskom.
                                      Amen.