Prehľad činnosti centra za kalendárny rok 2021

 

Aj v tomto roku pokračujeme v znamení pandémie. Deti sa naďalej vyučovali online. Začiatkom februára bolo umožnené očkovanie zamestnancom centier. Prvú možnosť využilo 18 zamestnancov. Pokračuje obdobie obmedzení, dodržiavania prísnych pandemických opatrení, testovanie.

V rámci jarných prázdnin deti absolvovali jarnú školu. Deti preberali učivo prostredníctvom didaktických hier, premietali si filmy a z pohybových aktivít sa pretekali na bežkách a hrali sa v snehu.

Po ťažkom a dlhom pandemickom období sa od 19. apríla 2021 deti mohli postupne vrátiť do škôl, nakoľko prišlo čiastočné uvoľnenie avšak s opakovanými karanténami, v ktorých sa striedajú deti i zamestnanci. 

 Medzinárodný deň detí bol improvizovane slávený na dvore centra, kde si deti vymysleli a pripravili divadielko o kráľovi. Toto divadielko malo veľký úspech. Malé deti vystúpili s riekankami, pesničkami a tančekami. Deti si odmerali sily v rôznych súťažiach.

Počas letných prázdnin sa v duchu pandemických opatrení konali všetky aktivity. Išlo najmä o športové akcie, jednodňový výlet do Vysokých Tatier, turistické výlety, návšteva miestneho kina, knižnice v Turzovke i Kysuckej knižnice v Čadci, futbalové zápasy na mestskom ihrisku, opekanie, kúpanie v termálnom bazéne. Deti sa zúčastnili prímestského táboru Dúha, kde mali každý utorok športové hry, prímestského táboru Makov. V mestskej knižnici sa zúčastnili tvorivých dielní s témou „Víly“. V priebehu augusta pokračovali aktivity ako futbalová akadémia Makov, canisterapia, pravidelné cyklotúry každú stredu, kúpanie v termálnom bazéne, jednodňový výlet Vychylovka, Nezbudská Lúčka. Zúčastnili sa na Beskydských slávnostiach, Kysuckom jarmoku. V mesiaci august sa konala pre deti i letná škola.

Počas tohto obdobia sa s deťmi viac pracovalo i v oblasti prevencie a predchádzaní sociálnopatologických javov, ktoré prinieslo toto obdobie. Zabezpečovali sa preventívne aktivity na témy: Obchodovanie s ľuďmi – program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, Kybergrooming a sexuálne zneužívanie dospievajúcich v online priestore, Obchodovanie s ľuďmi počas krízy COVID 19, Ako ochrániť dieťa v online prostredí. Počas leta sa deti zúčastnili besedy „Prevencia násilia na deťoch“ spojenej so športovými a  súťažnými aktivitami.  

Školský rok sme začali s tým, že sa učíme žiť s pandémiou. Od mesiaca október začalo opäť online vyučovanie, dodržiavali sa karanténne opatrenia a deti sa striedali na vyučovaní krátkodobo v škole a viac dištančne.

Vianočné obdobie sme prežili tak isto ako po iné roky v duchu príprav na tieto sviatky.

V tomto roku bolo do centra prijatých 8 detí a pobyt ukončilo 7 detí.

 

 

Free Joomla! templates by AgeThemes | Documentation