Create by emdf.pl

Našu činnosť podporuje i viacero dobrodincov.   Môžeme spomenúť napr. Jungheinrich spol. s.r.o. Senec,  Velux a.s. Slovensko, Bramac s r. o., ÚPSVaR Čadca, pána  PaedDr. Jozefa Cecha, ktorý každoročne v predvianočnom období zabezpečuje pre deti  vianočné darčeky. Vyzdvihujeme i dlhoročnú spoluprácu s Mestom Turzovka, Farským úradom Turzovka, ROTARY klubom Žilina, Klubom motorkárov z Kysuckého Nového Mesta.

Centrum od svojho vzniku intenzívne spolupracuje s SPDDD Úsmev ako dar. Deti z centra sa  vďaka tejto spolupráci každoročne zúčastňujú Vianočného benefičného koncertu ako i Najmilšieho koncertu roka, kde viackrát vystupovali so svojim divadelným a kultúrnym programom.  Zapájame sa i do  rôznych výtvarných súťaží.  Deťom z centra za spoluprácu  a zapájanie sa do súťaží boli spoločnosťou umožnené i prázdninové pobyty v zahraničí  a na Slovensku.